От 10 до 12 февруари 2016 г. се проведе вторият модул от обучението за обучители

При голям интерес и с много мотивация от страна на пробационните служители, включени в групата, се проведе вторият модул от обучението за обучители в рамките на проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода". 

В Модул 2 взеха участие 14 пробационни служители. В рамките на 3 дни, фасилитирани от обучителите Ивайло Иванов и Мая Михайлова, те упражняваха усвоените умения в предишния модул и придобиха нови знания. Обучението беше базирано на подхода "учене чрез преживяване". С помощта на игри, обсъждане на казуси и симулации, беше обогатен инструментариума на пробационните служители за групова работа, включително и по отношение на техните клиенти. Усвоени бяха нови техники и методи за атрактивно и ефективно овладяване на аудиторията.

Снимки от Модул 2 можете да видите тук>>>