Висока оценка за проведената на 6 октомври 2015 г. конференция
07.10.2015 г.
На 06.10.2015г. в София, в Конферентен център „Венус” се проведе конференция за споделяне на опит и добри практики в областта на алтернативите на затвора, в рамките на проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода”. още...
Конференция за представяне на резултатите от Дейност 1 ще се проведе на 6 октомври 2015 г. в София
16.09.2015 г.
Партньорите по проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода”, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в конференция на тема: „Опитът на Унгария и Норвегия за прилагане на възстановителното правосъдие и наказания на свобода – нови хоризонти пред наказателното правосъдие“. още...
Приключи оценката на потребностите от обучение на целевата група на проекта
01.09.2015 г.
В периода 15 юли-20 август 2015 г. беше извършено он-лайн анкетиране на включените в целевата група на проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“. още...
Проведе се работно посещение за проучване на опита на Норвегия в областта на алтернативите на затвора
18.08.2015 г.
Експертите-проучване на партньорите, изпълняващи проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода", финансиран по Програма BG15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 с Програмен оператор – Министерството на правосъдието, посетиха Норвегия през изминалата седмица. още...
Посещение в Унгария за проучване на опита на страната в прилагането на възстановителни мерки и наказания на свобода
13.07.2015 г.
В периода 6 юли – 10 юли 2015 г. в рамките на проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода" беше осъществено работно посещение в Будапеща, Унгария, което имаше за цел да проучи опита на Унгария в прилагането на адекватни и актуални алтернативи на лишаването от свобода. още...