Всички материали, разработени в рамките на проекта са достъпни в обучителната платформа

Една от целите, които си поставя проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода" е широкото популяризиране сред заинтересованите професионалисти на изготвените доклади, презентации и обучителни материали, които са достъпни на обучителната платформа, част от този интернет сайт. Те са плод на усилията на експертите, наети в рамките на проекта, за чийто всеотдаен труд благодарим

Учебните филми, заснети по време на обученията в дейност "Обучение на съдии, прокурори и пробационни служители. Обучение на обучители", са неразделна част от учебното помагало "Учене, обучение, образование на възрастни"  (Наръчник за обучители) и се разпространяват чрез хартиеното му издание. Желаещите да получат учебните филми професионалисти, могат да ги заявят на е-мейл: mediationbg@abv.bg