Презентации от проведените обучения в рамките на проекта

 

"Учене, обучение, образование за възрастни", учебно помагало (Наръчник за обучители), доц. д-р Николай Цанков, експерт-методист

 

Доклад „Проучване на европейските стандарти  за отклоняващи  меркиопита на Норвегия и Унгария“

 

Презентация "Авангардният норвежки модел на приложение на възстановителното  правосъдиe", проф. д-р Добринка Чанкова, експерт проучване

 

Презентация "Прилагане на алтернативи в наказателната система – опитът на Унгария", Елина Попова, експерт-проучване

 

Презентация "Оценка на потребностите на целевите групи от обучение", доц. д-р Николай Цанков, експерт-методист 

 

Презентация "Основни акценти и иновации в дейността на пробационните структури при изпълнение на наказанието пробация в Република България", Митка Драгнева, експерт в сектор "Пробация", ГДИН

 

Презентация "Поправителни служби в Норвегия", Герхард Плоег, старши съветник, Directorate Correctional Services