Със заключителна пресконференция днес отбелязахме приключването на проекта

Със заключителна пресконференция, проведена днес в хотел „Космополитън“, Русе беше отбелязан завършека на проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода". Гости на пресконференцията бяха г-н Станимир Станчевзаместник областен управител на Област Русе и д-р Светлин Антоновинспектор в Областна служба „Изпълнение на наказанията“, Русе.

Ръководителят на проекта Ивайло ИвановУправител на Бенефициента - Сдружение БРТИМ, представи пред гостите и журналистите резултатите, постигнати в рамките на проекта през изминалите 13 месеца, а именно:

 • Изградено устойчиво партньорство между партньорите Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ и Сдружение „Институт за решаване на конфликти“, както и с  Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“;
 • Проведено проучване на опита на Норвегия и Унгария в областта на пробацията и отклоняващите мерки и изготвен доклад от проучването;
 • Проведено анкетиране и извършена оценка на потребностите на 135 пробационни служители, 10 съдии и 10 прокурори;
 • Изготвени обучителни програми и материали за обучение на включените в проекта професионалистисъдии, прокурори и пробационни служители;
 • Изготвено и отпечатано учебно  помагало  "Ученеобучение, образование на възрастни" (Наръчник за обучители);
 • Заснети 5 учебни филма;
 • 38 пробационни служители, участвали в 2 обученияпървоначално и съвместно със съдии и прокурори;
 • 12 съдии и 10 прокурори, участвали в съвместни тридневни обучения;
 • 15 пробационни служители, обучени за обучители в рамките на три-модулно обучение;
 • Изключително висока ниво на удовлетвореност на участниците в обученията и публичните събития – над 95 % от участниците споделиха позитивни обратни връзки;
 • Двуезичен уебсайт на проекта с обучителна платформа (http://alternativi.brtim.com);
 • Проведени публични събитияоткриваща и закриваща пресконференции и конференция на темаОпитът наУнгария и Норвегия за прилагане на възстановителното правосъдие и наказания на свобода–нови хоризонти пред наказателното правосъдие“;
 • Отпечатани рекламни и информационни материали, разпространени сред заинтересованите страни.

Г-н Станимир Станчев поздрави екипа на проекта за постигнатото и изрази желанието на Областна администрация Русе да подкрепи осигуряването на устойчивост на резултатите чрез институционална подкрепа и съдействие.

Д-р Светлин Антонов от ОСИН, Русе, като част от целевата група на проекта и участник в проведените обучения, оцени проектните резултати като полезни за системата на изпълнение на наказанията  и изрази надеждата си, че с края на проекта не свършва партньорството между БенефициентаСдружение БРТИМ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в частностОСИН, Русе.

Екипът на проекта благодари на всички участници в проектните дейности за ползотворното сътрудничество, изразеното удовлетворение и желанието за надеждна устойчивост и надграждане на резултатите.

Пресконференцията беше част от дейност „Мерки за повишаване на осведомеността по отношение прилагането на пробация и отклоняващи мерки” на проекта, който е финансиран по Договор № 93-00-133, Малка грантова схема, Програма BG 15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. с Програмен операторМинистерство на правосъдието.

Заключителният доклад на проекта можете да видите тук>>>