Международноправна  уредба  на  Възстановителното правосъдие, проф. д-р Добринка Чанкова 

 

Инструментариум на Възстановителното правосъдиепроф. д-р Добринка Чанкова 

 

Възстановителното правосъдие- новата парадигма  на  наказателното  правосъдиеГенезис  на  теорията  за Възстановителното правосъдиеОсновни положенияпроф. д-р Добринка Чанкова 

 

Авангардният норвежки модел на приложение на възстановителното  правосъдиeпроф. д-р Добринка Чанкова

 

Прилагане на алтернативи в наказателната система – опитът на УнгарияЕлина Попова

 

България по пътя на медиацията между жертнава и извършителя на престъплението и възстановителното правосъдие, проф. д-р Добринка ЧанковаЕлина Попова

 

Агресията на служителя към пробационния клиент, доц. д-р Емил Маджаров

 

Лъжата при оценяването, интервюирането и консултирането на пробационните клиенти, доц. д-р Емил Маджаров

 

Преодоляване на индивидуалните съпротиви при осъдени на пробация, доц. д-р Емил Маджаров 

 

Психологически прочит на криминалното минало и оценката на правонарушителите, доц. д-р Емил Маджаров 

 

Психологическа интерпретация на основни структурни компоненти от предсъдебния доклад, доц. д-р Емил Маджаров