Приключи тримодулното обучение за обучители

На 26.02.2016 г. приключи обучението за обучители в рамките на проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода". Обучението беше  част от дейност "Обучение на съдии, прокурори и пробационни служители. Обучение на обучители".

В него взеха участие общо 15 пробационни служители, определени от ГД "Изпълнение на наказанията". Обучението за обучители беше проведено през януари и февруари 2016 г. във Вонеща вода и Арбанаси. Програмата беше разпределена в 3 модула (общо 60 часа), като основен акцент беше поставен върху практическата подготовка на участниците.

Всички те получиха сетификати. Екипът на Сдружение БРТИМ им пожелава успех!

Снимки от третият модул можете да видите тук>>>